European University Games
Chess Zagreb (CRO) 12.-15.7.2016.
RAPID Round 9, 15.07.2016. - 1500

operater: IA Eduard Piacun