European University Games
Chess Zagreb (CRO) 12.-15.7.2016.
RAPID Round 2, 12.07.2016. - 1530

operater: IA Eduard Piacun