European University Games
Chess Zagreb (CRO) 12.-15.7.2016.
BLITZ Round 7, 14.07.2016. - 1700

operater: IA Eduard Piacun