European University Games
Chess Zagreb (CRO) 12.-15.7.2016.
BLITZ Round 5, 14.07.2016. - 1620

operater: IA Eduard Piacun